Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2012 р.)

ЗМІСТ

Булеев И.П. Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине 3
Брюховецька Н.Ю., Єфименко Г.В. Забезпечення капіталізації економіки шляхом нагромадження основного капіталу 30
Рассуждай Л.Н., Шестакова О.С. Перспективы развития угольной промышленности при вступлении Украины в ЕС 39
Дутова Н.В. Використання ЕТП в управлінні збутом продукції металургійних підприємств 52
Фролова Л.В., Тимохіна О.О. Ризики реалізації логістично-кадрових стратегій управління кадровими потоками підприємства 64
Семенов Г.А., Єропутова О.О., Єлькін А.В. Оцінка ефективності структури капіталу акціонерного товариства 75
Мартякова О.В., Крикуненко Д.О. Модель мотивації креативної праці персоналу наукоємних підприємств 90
Алексєєв С.Б. Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегіч­ним потенціалом торговельного підприємства 99
Бриль І.В. Забезпечення капіталізації підприємств шляхом активізації нематеріальних активів 113
Ващенко Н.В. Роль персоналу у формуванні потенціалу для розвитку системи «підприємство» 125
Дегтярьова В.М., Солод М.А. Актуальні проблеми розвитку і капіталізації  промисловості України 139
Коритько Т.Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку  регіону 152
Крук О.М. Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів 161
Матюшин О.В. Кредитне забезпечення промисловості: проблеми, перспективи розвитку 167
Ревва А.М. Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових  підприємств 178
Черних О.В. Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства 195
Завгородняя О.П. Некоторые теоретические аспекты определения факторов  повышения стоимости (капитализации) предприятий 204
Чорна О.А. Принципи, функції та структура інституціонального механізму
управління розвитком людського капіталу підприємств
214
Іванчук К.О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток підприємства» 231
Брюховецкий Я.С. Мотивация персонала в инновационном развитии  промышленных предприятий 240
Кізілова А.В. Сутність та функції соціального капіталу підприємств 250
Прокопенко А.Ю. Некоторые подходы к определению уровня качества жизни населения 259
Рассуждай Э.Я. Структурные и институциональные изменения в угольной промышленности 269
Хасанова О.В. Модель оцінки інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства 283

Завантажити