Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2015 р.)

ЗМІСТ

Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В., Рябикіна Н.І. Підготовка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації 3
Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффективности труда в условиях рыночных отношений пост- социалистических стран 13
Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств 31
Бриль І.В., Василенко Т.Д. Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства 42
Васильєва Н.Ф. Неоіндустріалізація України в контексті розвитку ІТ-сфери 56
Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України 67
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід 83
Іванов Ю.Б. Податкові джерела фінансування освіти 102
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Институциональные аспекты управления национальным банком развития 108
Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств 121
Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих структур 135
Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами 151
Шемякіна Н.В., Гориненко Г.С. Фінансове забезпечення неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та світовий досвід 157
Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів підвищення інтелектуалізації промислових підприємств 172
Венжега Р.В. Концептуальні положення інституційних трансформацій у вугільній промисловості України 185
Волкогон С.А. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона 203
Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу 220
Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підприємств України 233

Завантажити