Управління економікою: теорія та практика (2014 р.)

ЗМІСТ

Антонюк В.П.,  Ляшенко В.І., Новікова О.Ф., Котов Є.В., Чумаченко М.М. Програма створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року та наукова експертиза її проекту 3
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Управління ризиками інвестиційно-інноваційної  діяльності  на  вугледобувних підприємствах 26
Кузьменко Л.М., Солдак М.О., Дубініна М.В. Промисловість сходу України: сучасні виклики та потенційні напрями розвитку 40
Столяров В.Ф.,  Воронкова Т.Е. Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії 57
Амоша Е.А. Проблемы регулирования социальных расходов в зарубежных странах 74
Гріневська С.М. Інституційне забезпечення самостійного розвитку регіону при децентралізації управління 80
Жилінська Л.О., Розумчук О.О. Теоретичні аспекти щодо управління розвитком  підприємства 94
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Вопросы институционального обеспечения реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для ускорения социально-экономического развития конкретного региона 107
Толмачова Г.Ф., Якубяк О.В. Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України 121
Шинкарюк О.В., Кушлак О.І. Оцінки міжнародного досвіду формування та використання міжбюджетних трансфертів (у контексті побудови системи державного управління регіональним людським розвитком) 141
Ліньков М.О. Механізми державного регулювання проектів транскордонного співробітництва 156
Надич А.Б. Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц 167
Сердюк О.С. Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації 180
Шульга Г.В. Особливості теоретичних підходів до дослідження інноваційної інфраструктури 199

 

Завантажити