Управління економікою: теорія та практика (2016 р.)

ЗМІСТ

Антонюк В.П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості) 3
Дейч М.Є., Шастун А.Д. Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери 24
Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области) 41
Харазишвили Ю.М., Якубовский Н.Н., Ляшенко В.И., Иванов С.В., Котов Е.В., Ляшенко А.Ю. Стратегия «новой разумной индустриализации» городов промышленных регионов Украины 62
Хобта В.М., Кладченко І.С. Динаміка процесів економічного розвитку України 96
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії 110
Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств 119
Добыкина Е.К. Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании 128
Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області 139
Жуков С.А. Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату 149
Кримова М.О. Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці 156
Мельников А.Ю., Соломко Ю.А. Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера 166
Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквідності та рентабельності – головне завдання фінансового контролінгу 173
Островецький В.І. Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження 182
Попова Г.Ю. Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації 191
Венжега Р. В. Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації 199
Ковчуга Л.І. Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України 212
Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі 221
Мельник Г.В. Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу 234
Трушкіна Н. В. Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств 242
Шевченко А. І. Визначення рівня економічної безпеки України в галузі  залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект 265

Завантажити