Інститут економіки промисловості НАН України

Новини

Архів новин

Інститут економіки промисловості

Національної Академії Наук України (ІЕП НАНУ)

Інститут економіки промисловості НАН України діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі економіки та соціальної політики в контексті пост- та неоіндустріального розвитку, доведення наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб та вимог, досягнення інноваційного розвитку країни.