Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2023

АкредитаціяРішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» 

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Економіка» за спеціальністю 051 Економіка за третім рівнем вищої освіти

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 31.01.2024 р. № 190-Е в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України з 15 по 17 лютого 2024 року буде проведена акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми  «Економіка» (ID у ЄДЕБО 42520) за спеціальністю 051 Економіка за третім рівнем вищої освіти. Програма візиту