Аспірантура

В Інституті економіки промисловості НАН України відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, здійснюється підготовка фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD) на третьому  рівні вищої освіти через аспірантуру та доктора наук через докторантуру за спеціальністю 051 – Економіка.

 В аспірантуру ІЕП на конкурсній основі приймаються громадяни, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заява про прийом до аспірантури з візою майбутнього наукового керівника
 2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією (завіряється відділом кадрів за останнім місцем роботи або навчання)
 3. Характеристика-рекомендація з місця роботи або навчання
 4. Список опублікованих наукових праць (за наявності)
 5. Копія диплому про вищу освіту з випискою про отримані оцінки, завірена відділом кадрів
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності)
 7. Реферат за фахом
 8. Відгук майбутнього наукового керівника про вступника та на реферат
 9. Медична довідка форма №086-о
 10. Ксерокопія 1-2 стор. паспорта
 11. Паспорт, військовий квиток, оригінали дипломів подаються вступниками особисто
 12. Фотокартки 3х4 – 4 шт.
 13. Швидкозшивач картонний

Вступники до аспірантури складають такі конкурсні вступні іспити:

– із спеціальної дисципліни;

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 051−Економіка

Програма додаткового випробування

– з іноземної мови, необхідної аспіранту для виконання дисертаційного дослідження (складається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України або інших закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку докторів філософії за спорідненим напрямом. Докладніша інформація на сайті Центру).

Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом і без відриву від виробництва на бюджетній та на договірній основі. Термін підготовки аспірантів – 4 роки.
До програми підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD) входять: іноземна мова, філософія, спеціальність.
Прийом документів до аспірантури – з 1 серпня по 10 вересня. Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 10 жовтня, зарахування до аспірантури – з 1 листопада. 

Наказ від 3 жовтня 2022 р. № 47-к про зарахування до аспірантури інституту

Наказ від 12 жовтня 2022 р. № 48-к про зарахування до аспірантури інституту

Про зарахування до аспірантури інституту у 2023 р.

Наказ від 24 квітня 2023 р. № 9-к про зарахування до аспірантури інституту

Наказ від 21 серпня 2023 р. № 29-к про зарахування до докторантури інституту

Наказ від 2 жовтня 2023 р. № 39-к про зарахування до аспірантури інституту

Наказ від 3 жовтня 2023 р. № 47-к про зарахування до аспірантури інституту

Наказ від 16 листопада 2023 р. № 50-к про зарахування до аспірантури інституту