Бібліотека для аспірантів

Обов’язкові  дисципліни

 1. Англійська мова для наукового спілкування (інформація надається Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (В.Я. Жалай) або іншим закладом вищої освіти, що здійснює підготовку докторів філософії за спорідненим напрямом та відповідною кількістю ЄКТС)
 2. Філософія та методологія науки (інформація надається Центром гуманітарної освіти НАН України (В.А. Рижко) або іншим закладом вищої освіти, що здійснює підготовку докторів філософії за спорідненим напрямом та відповідною кількістю ЄКТС)
 3. Організація та методика науково-дослідної і педагогічної діяльності
 1. Економічна аналітика, інформаційні технології та системи у наукових дослідженнях
 1. Практикум викладача-дослідника
 1. Моделювання соціально-економічних процесів та структур
 1. Актуальні проблеми формування людського капіталу для забезпечення стійкого економічного зростання

 

Вибіркові дисципліни

 1. Державна інноваційна політика та економічний розвиток
 1. Стратегування та економічна політика
 1. Економічні аспекти енергетичної політики
 1. Інвестиційна політика розвитку паливно-енергетичного комплексу
 1. Наукові засади та сучасні парадигми промислово-економічного розвитку
 1. Фінанси суспільного сектору економіки
 1. Державна регуляторна політика
 1. Сучасні концепції інвестування підприємств
 1. Економічне обґрунтування господарських рішень в умовах сталого розвитку
 1. Кількісні методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів
 1. Вибрані розділи економіко-математичного моделювання процесів в економіці
 1. Соціалізація економіки: стан, проблеми, шляхи забезпечення