Про підсумки оцінювання діяльності Інституту

Про підсумки оцінювання діяльності Інституту економіки промисловості НАН України

У першому півріччі 2019 р. проведено оцінювання Інституту, відповідно до Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. (п.5.1 плану з реалізації Концепції, затвердженого постановою Президії НАН України від 10.04.2019 № 114) за Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України (затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75 зі змінами, внесеними постановою Президії НАН України від 11.07.2018 № 241). Ретельний аналіз діяльності Інституту забезпечено та виконано експертними комісіями, до роботи в яких було залучено фахівців з представників академічної науки, позаакадемічних установ України, іноземні експерти.

Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України здійснила неупереджений та об’єктивний розгляд висновку, підготовленого Постійною комісією за науковими напрямами для здійснення оцінювання ефективності діяльності наукових установ Секції СГН НАН України (протокол від 28.05.2019).

За його результатами Інститут економки промисловості віднесено до категорії «А» − установа, що займає лідируючі позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівні, має високий науковий потенціал та ефективно його використовує, винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір (постанова Президії НАН України від 12.06.2019 р. № 169).
Вітаємо усіх співробітників!

Презентація