Економічна аналітика, інформаційні технології та системи у наукових дослідженнях – рекомендована література

Основна

 1. Черняк О.І., Захарченко П. В. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. Київ: Знання, 2014. 599 с. 
 2. Марченко О. О., Россада Т. В. Актуальні проблеми Data Mining: навч. посіб. Київ, 2017. 150 с. 
 3. Дранишников Л.В. Інтелектуальні методи в управлінні: навчальний посібник. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 416 с.
 4. Ланде Д. В., Субач І. Ю., Бояринова Ю. Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навч. посіб. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 297 с. 
 5. Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія / В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.А. Вієцький, О.А. Воргач, О.М. Гаркушенко, А.Ф. Дасів, М.Ю. Заніздра, Л.О. Збаразська, С.І. Князєв, С.І. Кравченко, Д.В. Липницький, А.А. Мадих, Ю.О. Мазур, В.А. Нікіфорова, О.О. Охтень, О.В. Соколовська, С.С. Турлакова, В.Д. Чекіна, Г.З. Шевцова, Т.В. Щетілова; за ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 464 c. 
 6. Іванов С.М., Максишко Н.К., Бречко Д.О. Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної 7 програми «Економічна кібернетика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 156 с. 
 7.  Zgurovsky M.Z., Zaychenko Y.P. The Fundamentals of Computational Intelligence: System Approach. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 375 p. 
 8. Турлакова С.С., Резніков Р. Б. Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі. Економіка промисловості. 2021. №2 (94). С. 108–124. 
 9. Stashkevych I., Turlakova S., Shevchenko O., Derzhevetska M. IDEF0-Technology of Modeling of Processes of Minimization the Resistance of the Personnel to Organizational Changes at the Enterprise. WSEAS Transactions on Environment and Development (Scopus). 2020. Vol. 16. P. 286-296. 
 10. Turlakova S., Shumilo Ya., Lohvinenko B. Research of modern methods of managing the behavior of economic agents. Ročenka Ukrajinsko-Slovenská. Zborník vedeckých prác. 2023, pp. 22-32.
 11. Hrynkevych O., Ostroverkh P., Hrynkevych V. Джерела даних в аналітиці бізнес-середовища та їх трансформація у цифровій економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 77–85. 
 12. Dogan A., Birant, D. Machine learning and data mining in manufacturing. Expert Systems with Applications. 2021. Vol. 166, 114060.