Administration

 AdministrationАмоша
Олександр
Іванович 
директор інституту,
академік НАН України,
(044) 200 55 73
 AdministrationНовікова
Ольга
Федорівна
заступник директора інституту з наукової роботи,
доктор экономічних наук,
професор
 AdministrationЗалознова
Юлія
Станіславівна
заступник директора інституту з наукової роботи,
доктор экономічних наук
 AdministrationСолдак
Мирослава
Олексіївна
учений секретар інституту,
кандидат экономічних наук