Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» 

Протокол засідання НА

Додаток до протоколу засідання НА