Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2023

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» 

Протокол засідання НА

Додаток до протоколу засідання НА

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2024

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Економіка» за спеціальністю 051 Економіка за третім рівнем вищої освіти

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 31.01.2024 р. № 190-Е в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України з 15 по 17 лютого 2024 року буде проведена акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми  «Економіка» (ID у ЄДЕБО 42520) за спеціальністю 051 Економіка за третім рівнем вищої освіти. Програма візиту