Співробітники інституту взяли участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи ренесансу HR-інжинірингу економіки і бізнесу за умов конвергенції України з ЄС у рамках європейської інтеграції»

Співробітники інституту взяли участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи ренесансу HR-інжинірингу економіки і бізнесу за умов конвергенції України з ЄС у рамках європейської інтеграції»

16-го листопада 2023 року була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ренесансу HR-інжинірингу економіки і бізнесу за умов конвергенції України з ЄС у рамках європейської інтеграції». Науковий захід організовано Хмельницьким національним університетом та Інститутом економіки промисловості НАН України за участю Академії економічних наук та 10  національних  університетів України,  а також трьох зарубіжних університетів з Польщі, Естонії, Латвії. Широко були представлені громадські об’єднання науковців та освітян економічного спрямування. До заходу долучилося понад 250 учасників. Їх виступи та тези доповідей присвячені питанням трудового, економічного, інноваційного, промислового, цифрового, освітнього, наукового розвитку, а також проблемам подолання загроз національній безпеці у трудовій сфері, формуванню умов стійкості (резильєнтності) соціально-трудової сфери, ринку праці, соціально-трудових відносин, робочої сили.

З привітальним словом виступив почесний директор, радник при дирекції інституту академік НАН України  О.І. Амоша. Пленарне засідання відкрила заступник директора інституту д.е.н., проф. О.Ф. Новікова доповіддю «Стратегічні пріоритети подолання загроз національній безпеці у трудовій сферах на засадах стійкості в умовах повоєнної розбудови» (презентація). На пленарному засіданні результати досліджень за темою «Загрози кадрового забезпечення для повоєнного відродження й інноваційної модернізації промисловості України» також представила головний науковий співробітник інституту д.е.н., проф. В.П. Антонюк (презентація). Обидва виступи були схвально сприйняті, викликали багато запитань, на які аудиторія отримала обґрунтовані конструктивні відповіді. Особливо цінним для науковців та освітян були пропозиції та рекомендації для подальших наукових досліджень та стратегічні напрями повоєнної розбудови у сфері економічної безпеки людського, соціального, трудового, освітнього, цифрового, інноваційного та промислового розвитку.

Серед учасників конференції були інші співробітники Інституту економіки промисловості НАН України, які виступили з доповідями і надали свої тези для видання у збірнику тез конференції: д.е.н., проф. О.О. Хандій, д.е.н., доц. Н.А. Азьмук, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, д.е.н., ст. дослідн. О.С. Вишневський, к.соц.н., доц. О.В. Панькова, к.т.н. Д.П. Божик, м.н.с. О.Ю. Касперович, Д.В. Липницький, аспірантка М.С. Божик. Всього у заході прийняли участь 14 співробітників інституту.