V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

16.03.18 у м. Харків відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».
У роботі конференції прийняли участь директор ІЕП НАНУ, академік НАН України Амоша О.І. та д.е.н., професор Ляшенко В.І.

V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Тематичні напрями конференції:
  • Фінансові інститути та інструменти в умовах глобалізації.
  • Актуальні питання розробки і впровадження інноваційних систем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування підприємницької діяльності.
  • Професійний менеджмент у сучасних фінансово-кредитних установах.

В рамках конференції проведено Круглі столи:

  • «Бюджетно-податкова політика в умовах світових інтеграційних процесів».
  • «Розвиток компетенцій сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти».
ПРОГРАМА
V Міжнародної науково-практичної конференції
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
м. Харків, 16 березня 2018 року

План роботи конференції
16 березня

2018 року
09.00-10.00 – реєстрація учасників
(ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків, пр. Перемоги, 55)
10.00-10.15 – відкриття конференції (читальний зал)
10.15-12.00 – пленарне засідання
12.00-12.30 – кава-брейк
12.30-13.30 – пленарне засідання
13.30-15.00 – обід
15.00-17.00 – секційні засідання та засідання
круглого столу

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
(читальний зал)
10.00 – 10.15
Самородов Борис Вадимович,
директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи», доктор економічних наук, професор
Азаренкова Галина Михайлівна,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»,
доктор економічних наук, професор

ВСТУПНЕ СЛОВО ТА ПРИВІТАННЯ
Барановский Олександр Іванович,
проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»,
доктор економічних наук, професор
Іванов Юрій Борисович
заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України,
доктор економічних наук, професор

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(читальний зал)
10.15 – 13.30

Амоша Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, Президент Академії економічних наук України
НАПРЯМИ, ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Ляшенко В’ячеслав Іванович
доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних  наук України
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Мельниченко Олександр
Голова правління Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща), доктор економічних наук
ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СИСТЕМ ОПЛАТИ ПОСЛУГ У СВІТІ

Лєрнер Юрій Ілліч
академік АЕН України, доктор Філософії
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Іванова Ольга Юріївна
доктор економічних наук, доцент Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Коваленко Микола Миколайович
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, м. Харків
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІКРОФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Машарський Олександр
доктор економіки, ас. професор Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвійська республіка)
СМЕНА БИЗНЕС – МОДЕЛИ НЕРЕЗИДЕНТСКОГО СЕГМЕНТА ЛАТВИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Орєхова Катерина Віталіївна
докторант ДВНЗ «Універститет банівської справи», кандидат экономических наук, доцент
ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ