V Всеукраїнська науково-практична конференцію "Сучасні підходи до управління підприємством"

V Всеукраїнська науково-практична конференцію “Сучасні підходи до управління підприємством”

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського
 
12 квітня 2018 р. у м. Київі в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний університет імені Сікорського” відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством».
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання.
2. Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів.
3. Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки.
4. Логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонних досвід. 
В конференції приняли участь д.е.н., проф. Юрій Захарович Драчук з доповіддю “Підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері” та докторант ІЕП к.т.н., доцент Сав’юк Лариса Олександрівна з доповіддю “Механізми сприяння інноваційній діяльності та підприємництва у науково – виробничій сфері”.
З презентацією до доповіді Сав’юк Л.О. можна ознайомитися за посиланням.
На пленарному засіданні, що відбулося в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка, зібралося понад 130 учасників. Серед них: міністр-радник Посольства Аргентинської Республіки в Україні Герман Домінгес; завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ” д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов; завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій д.т.н., проф. В.М.Тупкало; завідувач відділу системних досліджень Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ д.е.н., проф. О.С.Попович; професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ ім. В.Гетьмана проф. Л.П.Гальперіна; заступник директора Державного центру сертифікації ДСНС України В.О.Прищепа; завідувач кафедри управління Сумського ДУ д.е.н., проф. О.М.Теліженко; с.н.с. Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона С.В.Пустовойт та професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту НТУУ “КПІ”.
Основними тематичними напрямами роботи конференції були визначені: інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у контексті міжнародної інтеграції; формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.
Секційні засідання відбулися під керівництвом д.е.н., проф. І.Б.Жиляєва; д.т.н., проф. О.Ф.Морозова; д.е.н., проф. О.С.Поповича з проведенням дискусій за відповідними напрямами, де значна увага приділялася науково-прикладним засадам формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу, дослідженню передумов інтеграційного взаємозв’язку інноваційних, інформаційних та інвестиційних підсистем управління підприємством. Результатом проведеної конференції стало видання збірника наукових праць, який налічує 111 статей.