XІI Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА»

XІI Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА»

11-12 листопада 2021 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у онлайн режимі відбувається XІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА», де Інститут економіки промисловості НАН України є співорганізатором. Базою проведення заходу є факультет інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Метою конференції є обговорення сучасних проблем впровадження інформаційних технологій в техніці, економіці та освітньому середовищі, а також розробка рекомендацій щодо їх розв’язання на основі думок і поглядів науковців та практиків.
В рамках конференції заплановано пленарне та секційні засідання, постерні презентації результатів дослідженнь учасників заходу, майстер-класи та тренінги від ІТ компаній. Кращі доповіді будуть включені до збірника тез конференції, який буде видано в електронному вигляді.

Запрошення
Програма заходу