Розпочато реалізацію міжнародного науково-освітнього проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level»

Участь співробітників інституту у презентації проєкту за напрямом Ж. Моне «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України» (EU AntiCor)

У травні 2022 р. в он-лайн форматі на платформі Zoom проведено презентацію проєкту за напрямом Жан Моне «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України» (EU AntiCor) в рамках програми ЄС Еразмус + 101047968 – EU AntiCor – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (термін реалізації: 04.03.2022 р. – 03.03.2025 р.). Захід організовано Державним торговельно-економічним університетом (м. Київ). Участь у заході взяли співробітники інституту – д.е.н., завідувачка сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Ірина Підоричева, д.е.н., старший науковий співробітник сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Віталій Омельяненко, який є одним із виконавців проєкту, та к.е.н., старший науковий співробітник відділ проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Ірина Петрова.

Захід відвідало 48 осіб з різних університетів та наукових установ України, зокрема Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Вінницького державного педагогічного університету, Академії праці, соціальних відносин і туризму, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Одеського національного університету ім. Мечникова, Сумського державного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Інституту післядипломної педагогічної освіти, Інституту економіки промисловості НАН України.

У вітальних словах Анатолія Мазаракі, д.е.н., професора, ректора ДТЕУ, Світлани Мельниченко, д.е.н., професора, проректора ДТЕУ, Юлії Гончарової, к.ю.н., доцента, декана факультету міжнародної торгівлі та права, зосереджено увагу на тому, що від принциповості та незаангажованості представників державних органів влади багато в чому залежить майбутнє нашої країни, її цілісність та реалізація курсу на європейську інтеграцію як цивілізаційного вибору України, а реалізація проєкту EU AntiCor стане одним із майданчиків для серйозних дискусій на тему подолання корупції.

У заході взяв участь Петро Крайнік, менеджер напряму Жана Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні, привітавши команду проєкту та учасників презентації, він наголосив, що в умовах війни надзвичайно важливо поширювати європейські студії, цінності, а також дискутувати про питання боротьби з корупцією для збереження соборності України як держави та як нації.

Спікери зосередили увагу на наступних актуальних питаннях.

Актуальність проєкту зумовлюється складовою економічних реформ в Україні з огляду на поглиблення співпраці між Україною та ЄС у формі Угоди про асоціацію. Ключовими завданнями проєкту є: підвищення обізнаності громадськості в Україні щодо ключових аспектів антикорупційної політики ЄС; надання можливості студентам ДТЕУ краще зрозуміти антикорупційну політику ЄС; активізація наукових досліджень сфері боротьби з корупцією; генерування знань та ідей, що дозволять посилити роль ЄС у боротьбі з корупцією в Україні у різних сферах діяльності та ін. В рамках реалізації проєкту EU AntiCor очікується реалізувати такі заходи: створення та викладання 3 курсів у сфері боротьби з корупцією в ЄС, 1 посібник «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України», дослідження «Антикорупційна політика в країнах ЄС та Україні», заходи для громадськості (конференція, вебінари, круглий стіл.)

Також свої проєкти анонсували Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (проєкт 101047919 — MEDITERreg Кільце Середзеномор’я: регіональні студії), Сумський Державний Університет (проєкт ERASMUS-JMO-2021-MODULE – SKILLS4JOB – 101047867: Досвід ЄС щодо підвищення рівня працевлаштування молоді через розвиток професійних навичок для викладачів ННІ Бізнесу, економіки та менеджменту), Державний торговельно-економічний університет (Адвокатування європейських правил конкуренції).