Національна модель неоіндустріального розвитку України

Національна модель неоіндустріального розвитку України / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського (2016 р.)

У монографії проаналізовано актуальні тенденції промислового розвитку у світі та Україні. Обґрунтовано стратегічні напрями та практичні рекомендації щодо формування національної моделі неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та сучасні світові тренди промислових трансформацій на основі передового виробництва. Розроблено науково-методичні підходи до бюджетно-податкового, грошовокредитного регулювання і фінансового забезпечення промисловості в контексті переходу до інноваційного, екологічно чистого розвитку.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами промислової політики й управління розвитком промисловості.

Завантажити