Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення

Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін. (2016 р.)

Науково-аналітичну доповідь виконано відповідно до планової державно- бюджетної науково-дослідної роботи № 0115U001639 «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю». У доповіді досліджено стан та основні тенденції розвитку промисловості Донбасу на середину 2015 року порівняно з показниками окремих регіонів України та її економіки в цілому. Детально розглянуто тренди промисловості регіону в умовах проведення АТО. Проаналізовано загрози, ризики та можливості розвитку Донбасу внаслідок загострення кризової ситуації в країні. Надано пропозиції щодо виходу з локальної та загальної соціально-економічної кризи.

Для фахівців у галузі промислової політики, регіональної економіки, економіки підприємств базових галузей, науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей.

Завантажити