Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху

У монографії здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, причин і наслідків воєнного конфлікту, масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей; визначено довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено теоретичні підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України. Надано оцінку правових засад формування умов і можливостей захисту прав ВПО. Систематизовано міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроблено підходи до оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку територіальних громад. Визначено інноваційні механізми формування та залучення наукових, економічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок збройного протистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях. Визначено механізми розв’язання житлових проблем ВПО. Наведено останні видання з проблематики успішних переселенців та окремі історії про них.

Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого самоврядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у вирішенні проблем ВПО та сходу України.

Завантажити