Інноваційне промислове підприємство в формуванні сталого розвитку

У монографії опрацьовано тенденції інноваційного розвитку підприємств в умовах формування сучасних тенденцій сталого розвитку в країнах Центральної та Східної Європи на прикладі Польщі та України.
Монографію підготовлено відповідно з планом реалізації проекту Горизонт 2020 «ЕІТ RAW MATERIALS KAVA Project number 17111 – Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative exploration developments».
Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів,
аспірантів, студентів.

Завантажити

ЗМІСТ

Передмова
Амоша Олександр, Жикаляк Микола, Квілінський Олексій
Концептуальні напрями удосконалення механізму реформування геологічного сектору та використання корисних копалин в Україні 
Джвігол Хенрик
Кількісні методи в процесі тріангуляції і їх використання в підприємствах на неосвоєних територіях
Мішкєвіч Радослав
База знань про економічні процеси та діяльність підприємств на неосвоєних територіях 
Вишневський Олександр, Ляшенко Вячеслав
Інвестиції у цифровізацію як пріоритет модернізації економіки України
Пайонк Кажімєж, Квілінський Олексій
Держава у стимулюванні сталого економічного розвитку на неосвоєних територіях 
Залознова Юлія, Трушкіна Наталія
Маркетинг взаємовідносин в системі інструментів ефективного інноваційного розвитку вугільних підприємств України
Джвігол-Барош Маріола
Управління інноваційним підприємством в контексті сучасного менеджменту
Підоричева Ірина, Ляшенко Вячеслав
Інноваційні перспективи староосвоєних територій: іноземний досвід та можливості його використання в Україні
Кінельський Гжегож
Об’єднані центри обслуговування як інноваційні організації, що підтримують ріст конкурентоспроможності підприємств

Лях Олександр, Солдак Мирослава
Перспективи інноваційного відновлення занедбаних промислових об’єктів в Україні на основі застосування світового досвіду проводження з браунфілдс
Мєжеєвський Донат
Безпека людини як ліберальна категорія і виклик цивілізації в європейському просторі
Лазаренко Дмитро, Крутогорський Ярослав, Павловський В’ячеслав

Інновації в функціонуванні мережи бізнес-процесів підприємства.
Замаш Кшиштоф
Невизначеність та інвестиційний ризик у діяльності підприємства
Щепанська-Вощина Катажина
Компетенції менеджера в галузі управління підприємством
Попова Ольга, Томашевська Олена, Попова Світлана
Типологія процесів екологічно спрямованого розвитку суб’єктів господарювання
Далевська Наталія
Соціально-економічні асиметрії глобального інноваційного розвитку
Кравченко Сергій, Корнєва Ольга
Формування ефективності інтелектуального капіталу підприємства