Моделювання фактору цифровізації виробництва в процесі становлення смарт-промисловості (на прикладі переробної промисловості Німеччини)

Моделювання фактору цифровізації виробництва в процесі становлення смарт-промисловості (на прикладі переробної промисловості Німеччини): науково-аналітична доповідь / [Мадих А.А., Охтень О.О., Дасів А.Ф.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – К., 2018. – 41 c.: 2 табл., 7 рис.
У науково-аналітичній доповіді представлено методичні обґрунтування
для відбору статистичних показників, що використовуються для оцінки
впливу виробничих факторів в економіці; аналіз впливу на додану вартість
Німеччини традиційних факторів виробництва; обґрунтування впливу факторів інформатизації на економіку, а також рекомендації по використанню кількісних показників для її оцінки; специфікацію і параметризацію виробничої функції з урахуванням виділених факторів виробництва, а також її аналіз; рекомендації щодо використання отриманих висновків для розвитку смартпромисловості в Україні.

ISBN 978-966-02-8740-2 (електронне видання)

Науково-аналітичну доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України (підтема “б” “Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення “смарт” промисловості в Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт” промисловості в
Україні” (шифр теми III-06-16, державний реєстраційний номер роботи 0116U004195)).

Завантажити