Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональний
інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості . —
К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 184 с. — ISBN 978-617-644-037-6.
 
В монографії проаналізовано стан та проблеми соціальної безпеки за оцінками експертів. Авторами здійснено оцінку протиріч у досягненні економічної та соціальної безпеки при вирішенні проблем соціальної орієнтації економіки, виявлено  перешкоди та пріоритети досягнення соціальної безпеки держави. Обґрунтовано теоретичні підходи та емпіричні виміри соціальної безпеки українського суспільства, розкрито зовнішні та внутрішні чинники формування соціальної безпеки людини. Визначено напрями модернізації державного управління в контексті забезпечення соціальної безпеки. Також обґрунтовано реґіональні чинники формування загроз  соціальній та національній безпеці, встановлено причинно-наслідкові залежності та взаємозв’язки інформаційної та соціальної безпеки, визначено  умови забезпечення
інтеграції України у кращі світові безпекові системи. Досліджено концептуальні засади
соціальної безпеки та механізми її реалізації.