Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку

Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський (2018 р.)

У монографії опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у структурі ВВП провідних економік світу. Доведено, що сучасні процеси цифрової трансформації економіки пов’язані з розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи. Фактично протягом останнього десятиріччя відбувається революція платформ. Особливістю цифрових платформ є об’єднання різних груп споживачі, виробників, власників ресурсів на одному віртуальному майданчику. Цифрова платформа для задоволення наявних потреб зазвичай використовує не власті ресурси, а ресурси користувачів цифрової платформи, що обумовлює її домінування над традиційними моделями бізнесу.

Дуже швидко розвивається тренд на використання блокчейн технологій, які створюють однорангові цифрові платформи та мають потенціал для успішної конкуренції з чинними лідерами цифрового ринку. В Україні базисом економіки залишається фізичний капітал, який сконцентрований в гірничо-металургійному, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах. Вітчизняний цифровий капітал знаходиться на стадії формування, але вже спостерігається багата кількість позитивних прикладів. Можливості розвитку цифрової економіки в Україні пов’язані з розширенням використання цифрових платформ, які є точками зростання сучасної інформаційної економіки. Підкреслено, що перспективним напрямом розвитку цифрових платформ є технологія блокчейн, і в Україні вже є суттєвий потенціал для розвитку в цьому напряму. Можливості застосування блокчейн-технологій продемонстровано на прикладі медичної та освітньої сфери.

Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними економічними моделями та перспективами розвитку економіки України у цифрову епоху.

Завантажити