Амоша О.І., Драчук Ю.З., Кабанов А.І., Гусак А.С., Єременко О.М., Трушкіна Н.В., Кочешкова І.М., Косарєв В.В., Телічкіна Е.Ф. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості (2015 р.)

Досліджено тенденції змін інституціонального середовища інноваційного розвитку промисловості України з урахуванням галузевої специфіки. Виявлено проблеми інституціонального забезпечення розвитку вугільної промисловості як цілеспрямованого комплексу процесу інституціональних перетворень відповідно до вимог ринкової економіки. Обґрунтовано концептуальні положення щодо інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільного виробництва. Визначено та систематизовано чинники державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості з урахуванням ринкових трансформаційних процесів в економіці України. Досліджено чинники, які впливають на ризики при реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у вугільній промисловості; визначено заходи щодо мінімізації їх впливу на основі створення інноваційної структури – технопарків. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення норма- тивно-правової бази інноваційного розвитку вугільної промисло- вості з урахуванням умов функціонування вугільних підприємств у надзвичайних ситуаціях.

Для науковців, фахівців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.