Амоша О.І., Іванов М.І., Хижняк Л.Т. та ін. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу у промисловості (2005 р.)

Викладено результати теоретичних і практичних досліджень щодо забезпечення підвищення ефективності виробничого потенціалу промисловості. Досліджено можливості нарощування виробничого потенціалу, шляхи і методи його ринкової трансформації, економічні та правові аспекти функціонування різноманітних форм власності, формування і розвиток інвестиційної діяльності.