Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Шаульская Л.В. та ін. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза (2006 р.)

Монографія містить результати експертного опитування фахівців України із проблем управління, праці та соціальної політики, проведеного у жовтні 2004 – січні 2005 року. За його результатами оцінено системи управління трудовою сферою на державному, регіональному та виробничому рівнях. Визначено рівень розвиненості соціально-трудових відносин, особливості трудової поведінки та якості трудового життя. Обґрунтовано проблеми інноваційної активності працівників та напрями її забезпечення. Запропоновано пріоритетні та основні напрями забезпечення розвитку трудового потенціалу та заходи з їх реалізації. Представлено науково-методичні основи оцінки достовірності визначення пріоритетності напрямів розвитку трудового потенціалу та сфери його використання. Додано анкету та відомості за результатами проведеного соціологічного дослідження.