Бриль І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації (2015 р.)

Досліджено економічну сутність нематеріальних активів підприємства. Визначено вплив оцінки і використання нематеріальних активів підприємством на фінансовий стан компанії, рівень її капіталізації. Удосконалено класифікацію нематеріальних активів та підтверджено дієвість комплексного аналізу ефективності використання нематеріальних активів підприємства, який складається з: аналізу обсягу і динаміки нематеріальних активів; аналізу структури і стану нематеріальних активів за видами, термінами корисного використання, за ступенем правової захищеності; аналізу прибутковості (рентабельності) і фондовіддачі нематеріальних активів; аналізу їх ліквідності.

Монографію рекомендовано для керівників, спеціалістів підприємств, вищих економічних навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Завантажити