Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А. Управління розвитком людського капіталу підприємств: інституціональний аспект (2015 р.)

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти розвитку людського капіталу підприємств. Обґрунтовано напрями розвитку, виявлено інституціональні фактори, удосконалено науково-методичний підхід до визначення розвитку людського капіталу підприємств. Розроблено підхід до формування інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств, який полягає у створенні інституціонального середовища для розвитку людського капіталу на підприємстві та управління ним на основі інституціоналізації спільної діяльності співробітників, що сприятиме їх зацікавленості в підвищенні капіталізації підприємства.

   Для працівників науково-дослідних організацій, центральних, галузевих і місцевих органів управління, підприємств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Завантажити