Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Інвестиційна привабливість публічного акціонерного товариства: теорія та практика (2015 р.)

Монографія підготовлена за результатами виконання НДР «Управління капіталізацією підприємств і інтегрованих структур промисловості» (номер державної реєстрації 0109U000961, 2009-2012 рр.); «Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін» (номер державної реєстрації 0112U006882, 2012-2015 рр.).
Присвячена питанням сутності інвестиційної привабливості та ринкової капіталізації публічних акціонерних товариств, оцінки ринкових та фундаментальних показників діяльності публічних акціонерних товариств, розробки науково-методичного підходу до оцінювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства з урахуванням його ринкової капіталізації.
Рекомендована для керівників державного і регіонального рівнів, фахівців підприємств та організацій, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Завантажити