Бутенко Н.В. Розвиток партнерства в національній економіці (2015 р.)

У монографії здійснено теоретико-методологічне дослідження партнерства у структурі національної економіки, окреслено особливості формування та розвитку партнерських відносин у корпоративному секторі. Визначено методологічні підходи до регулювання партнерських відносин та запропоновано напрями вдосконалення партнерських відносин у контексті забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку національної економіки.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників органів державного управління, керівників і менеджерів підприємств та організацій.