Дєєва Н.Е. Корпоративне управління і фінансовий ринок: проблеми теорії та практики (2011 р.)

Монографію присвячено дослідженню теоретико-методо-логічних основ корпоративного управління в умовах розвитку фінансового ринку. Надано оцінку стану корпоративного управління в реальному і фінансовому секторах економіки. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм корпоративного контролю. Визначено вплив інфраструктури фінансового ринку на ефективність корпоративного управління. Вироблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в умовах розвитку фінансового ринку.