Фінансове посередництво у забезпеченні капіталізації підприємств: інституціональний підхід / Н.Ю. Брюховецька, А.Я. Берсуцький, О.А. Богуцька (2012 р.)

Досліджено роль інституту фінансового посередництва у забезпеченні капіталізації підприємств реального сектору економіки. Удосконалено класифікацію фінансових посередників з урахуванням виконання ними загальних і специфічних функцій. Визначено проблеми й роль банків і небанківських фінансових інститутів у забезпеченні капіталізації підприємств України. Обґрунтовано доцільність розвитку кредитних бюро і рейтингових агенцій як інститутів, що зменшують асиметричність інформації. Обґрунтовано переваги консорціумного кредитування підприємств над кредитуванням на двосторонній основі за критерієм оптимізації трансакційних витрат банків і підприємств. Визначено вплив фінансових посередників на капіталізацію підприємств у стабільних умовах та у період кризи. Розроблено науково-методичний підхід до визначення трансакційних витрат підприємств, що впливають на вартість капіталу при довгостроковому банківському кредитуванні та емісії цінних паперів за допомогою андерайтера. Розроблено науково-методичний підхід до оцінки вартості позикового капіталу за участю фінансових посередників, що включає інтервальну вартісну оцінку трансакційних витрат.

Завантажити