Інформаційно-комунікаційні технології розвитку «розумних» виробництв

Інформаційно-комунікаційні технології розвитку «розумних» виробництв: науково-аналітична доповідь / [Турлакова С.С.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – К., 2019. – 40 c.: 3 рис.

У науково-аналітичній доповіді досліджено інформаційно-комунікаційні технології розвитку «розумних» виробництв, зокрема побудовано інформаційну модель розвитку «розумних» виробничих комплексів на базі методології IDEF0, головне призначення якої полягає у забезпеченні інформаційної підтримки розвитку «розумних» виробничих комплексів у рамках забезпечення переходу промисловості до стандарту Industry 4.0., а також надано рекомендації керівникам промислових підприємств, які впроваджують зміни в контексті «смарт» розвитку.

ISBN 978-966-02-8931-4 (електронне видання)

Завантажити

Науково-аналітичну доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України (підтема “б” “Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення “смарт” промисловості в Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні” (шифр теми III-06-16, державний реєстраційний номер роботи 0116U004195)).