Кленин О.В. Ефективність відтворення основного капіталу підприємств (2006 р.)

Розглянуто теоретичні і методичні положення з підвищення ефективності відтворення основного капіталу промислових підприємств в умовах становлення ринкової економіки, визначено місце, роль і методичні засади оцінки ефективності використання лізингових технологій та амортизаційної політики у процесі відтворення основного капіталу господарюючих суб’єктів, обґрунтовано напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму відтворення основного капіталу підприємств.