Концептуальні положення “зеленої смарт” промисловості

Заніздра М.Ю. Концептуальні положення “зеленої смарт” промисловості: науково-доповідна записка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 50 c.

У науково-доповідній записці досліджено концептуальні положення й
основні напрями розвитку “зеленої смарт” промисловості в Україні, а також
принципи “зеленої смарт” промисловості. Висвітлено інструментарій і пропозиції щодо вибору кількісних показників розвитку “зеленої смарт” промисловості; надано рекомендації щодо переведення теоретичних положень Концепції розвитку “зеленої смарт” промисловості у практичну площину.
ISBN 978-966-02-8757-0 (електронне видання)
Науково-доповідну записку підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України (підтема “а” “Теоретико-методологічні засади становлення “смарт” промисловості в Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні”;
шифр теми III-06-16, державний реєстраційний номер роботи 0116U004195).

Завантажити