Косова Т.Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії і практики (2004 г.)

Присвячено дослідженню актуальних проблем становлення інституціональних інвесторів в Україні. Розглянуто теоретичні питання застосування інституціонального підходу до аналізу економічних явищ. Уточнено дефініції, пов’язані з інвестиційною діяльністю комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних та пенсійних фондів. Набули розвитку теоретичні основи формування моделі фінансової системи країни, визначено її вплив на інвестиційні процеси. Обґрунтовано напрями подальшої еволюції фондово-банківської моделі фінансування інвестиційної діяльності в Україні. Розроблено концепцію розвитку інтеграційних зв’язків на ринку інвестування.