Кузьменко Р.В. Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем (2012 р.)

Монографію присвячено дослідженню проблем державного регулювання в умовах посилення конкуренції на національних і регіональних ринках із використанням кластерного підходу. Розглянуто теоретичні основи державного регулювання як необхідної умови ефективної економіки. На основі діагностики регіональних економічних систем визначено конкурентні переваги регіону в сучасній національній економіці. З метою реалізації кластерної політики запропоновано дворівневу модель нечіткої кластеризації в межах регіональних економічних систем із використанням методу с-середніх для нечіткої кластеризації. Обґрунтовано доцільність створення центрів промислового субконтрактингу та кластерних систем для розвитку регіональної мережі малих і середніх конкурентоспроможних підприємств, ланцюжків високоефективних міжгалузевих кооперованих постачань.