Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або “крах проекту”? (2015 р.)

Посилення уваги до розробки в межах загальних модернізаційних процесів нової промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного світового господарства. Широке визнання важливої ролі промисловості у вирішенні актуальних проблем сучасності знайшло відображення в нових завданнях із прискореного розвитку індустрії, що є генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим фактором глобальної конкурентоспроможності національних економік, виступає драйвером економічного зростання. Україні також потрібно активно використовувати зазначені переваги промисловості, виходячи з аналізу ситуації, що наразі склалася в Україні та за її межами. У монографії подано комплексну характеристику особливостей сучасних модернізаційних процесів в промисловості України та її регіонів.. Надано рекомендації, які мають стати підґрунтям вироблення адекватних сучасним викликам рішень як на державному, так і на регіональному рівнях щодо неоіндустріалізації України як принципово важливої складової національної економіки та конкурентоспроможного учасника світового господарства.

Завантажити