Мальчик М.В. Становлення соціального захисту та суспільного добробуту громадян України (2007 р.)

У монографії в теоретичному і практичному аспектах розглянуто методологічні та організаційні основи системи субсидування та кредитування соціальних трансфертів. Обґрунтовано роль і місце соціальних трансфертів у розподілі валового національного продукту, в реалізації розподільчої функції державних фінансів у контексті мінімізації масштабів бідності та досягнення максимального добробуту в суспільстві України. Запропоновано практичні методи пожвавлення боротьби з бідністю. Визначено основні напрями розвитку системи соціальних трансфертів і шляхи підвищення ефективності її функціонування.