Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти / Р.М. Лепа, Д.В. Солоха, С.В. Коверга та ін. (2012 р.)

У монографії комплексно висвітлено загальнотеоретичні та практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових із системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу в оперативних умовах і в пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю.