Моделювання оцінки відповідності промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації

Моделювання оцінки відповідності промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації: науково-аналітична доповідь / [Мадих А.А., Охтень О.О., Дасів А.Ф.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ, 2019. – 31 c.: 3 табл., 9 рис.

У науково-аналітичній доповіді представлено обґрунтування і розробку методики оцінки відповідності промислового виробництва і, зокрема, окремих підприємств, критеріям смарт-індустріалізації, а також оцінку за цією методикою рівня смартизації економік різних країн, включно з Україною.

ISBN 978-966-02-8932-1 (електронне видання)

Завантажити

Науково-аналітичну доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України (підтема “б” “Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення “смарт” промисловості в Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні” (шифр теми III-06-16, державний реєстраційний номер роботи 0116U004195)).