Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління

Модернізація економіки промислових регіонів України в
умовах децентралізації управління: монография / О.І. Амоша,
Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін. / НАН України, Ін-т економіки
пром-сті. Київ, 2018. 300 с.
ISBN 978-966-02-8738-9 (електронне видання)
У монографії запропоновано комплекс концептуальних положень щодо
створення сприятливих умов для модернізації традиційних та формування
нових галузей економіки промислових регіонів України в умовах розширення
та розвитку різноманітних форм і методів децентралізації державного
управління. Обгрунтовано напрями формування і реалізації державної
інноваційно-інвестиційної політики сприяння розвитку промислових регіонів.
Розроблено практичні рекомендації щодо масштабів і напрямків державного
втручання в процеси адаптації промисловості до зовнішніх впливів, зокрема у
кризовий і посткризовий періоди, в умовах децентралізації влади.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих
навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

Завантажити