Модернізація системи соціально-трудових відносин: проблеми та можливості конструктивної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу

Модернізація системи соціально-трудових відносин: проблеми та можливості конструктивної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу: наукова доповідь / О.Ф. Новікова, О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 85 с.

ISBN 978-966-02-8930-7 (електронне видання)

Модернізація системи соціально-трудових відносин: проблеми та можливості конструктивної самоорганізації суб’єктів соціального діалогуНаукова доповідь містить комплексну діагностику стану, динаміку змін в системі соціально-трудових відносин (далі – СТВ) України, розкриває чинники соціально-трудової конфліктності на підприємствах вітчизняної промисловості, а також перспективи залучення потенціалу конструктивної соціальної самоорганізації сторін соціального діалогу на потреби модернізації системи СТВ. За результатами проведеного дослідження авторами запропоновано та обґрунтовано практичні рекомендації та пропозиції сторонам соціального діалогу щодо удосконалення колективно-договірного регулювання, застосування оптимальних комунікаційних стратегій для здійснення успішних модернізаційних змін на засадах соціального діалогу, соціальної відповідальності, публічного партнерства в умовах євроінтеграції

Завантажити