Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи

Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової
транспортної системи: [ монографія ] / С.В. Іванов – Дніпро: Вид-во Герда, 2018.
– с. 263
У монографії досліджуються сучасні проблеми впливу геоекономіки на
стратегічний розвиток країни та її регіонів, розвиток транспортного комплексу
держави.
Особлива увага приділяється теоретичним та методологічним підходам
визначення впливу глобалізаційних тенденцій на транспортну систему і через неї
на розвиток регіонів світу та загострення конкуренції у цій сфері.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Завантажити