Петрушевський Ю.Л. Трансформація економіки житлово-комунального господарства (2012 р.)

Монографію присвячено проблемам формування теоретико-методологічних основ ринкової трансформації економіки житлово-комунального господарства, визначенню основних закономірностей, тенденцій розвитку й основних результатів реформування ЖКГ України, аналізу ролі держави в реалізації програм реформування; надано оцінку рівня їх виконання та запропоновано напрями державного регулювання процесу реформування галузі ЖКГ. Обґрунтовано необхідність аналізу діяльності вітчизняних підприємств ЖКГ. Доведено, що в Україні рівень розвитку житлової сфери не відповідає висунутим вимогам: покладені на неї завдання виконуються неповною мірою, що значно впливає на зниження якості життя населення. Обґрунтовано вибір моделей та методів фінансового прогнозування і планування у процесі реформування системи житлово-комунального господарства.