Податки на продажі в цифрову епоху: уроки для України

Гаркушенко О.М. Податки на продажі в цифрову епоху: уроки для
України: науково-аналітична доповідь; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 42 c.

У науково-аналітичній доповіді досліджено концептуальні основи обкладання податками на продажі в епоху цифровізації економіки, виконано аналіз зарубіжного досвіду використання цих податків у сфері електронної комерції, розроблено пропозиції щодо вдосконалення оподаткування товарів та послуг ПДВ для України.
ISBN 978-966-02-8741-9 (електронне видання)
Науково-аналітичну доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України (підтема “в” “Розробка науковометодичних підходів до державного регулювання становлення “смарт” промисловості в Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні”; шифр теми III-06-16, державний реєстраційний номер роботи 0116U004195)

Завантажити