Половян О.В. Збалансований розвиток економічних та екологічних систем (ко-еволюційний підхід) (2012 р.)

У монографії розглянуто методологічні основи збалансованого розвитку економічних та екологічних систем, наведено концептуальний аналіз основних підходів до визначення сталого розвитку, на підставі холістичного бачення запропоновано схему ко-еволюції економічних та екологічних систем і концепцію регулювання даного процесу. Розроблено й апробовано економіко-математичну модель ко-еволюції економічних та екологічних систем із використанням агентного і системно-динамічного моделювання. Сформовано основні напрями забезпечення збалансованого розвитку України.