Розвиток міжнародного трансферу знань в економіці України / А.І. Землянкін, С.М. Кацура, Л.М. Саломатіна та ін. (2012 р.)

Досліджено проблеми розвитку міжнародного трансферу знань у національній економіці. Обґрунтовано теоретичні засади трансферу знань як елемента інноваційного процесу та чинника прискорення формування інноваційної моделі економіки України. Проаналізовано світовий і вітчизняний досвід державного регулювання міжнародного трансферу знань, надано рекомендації щодо його удосконалення в економіці України. Розкрито основні підходи до моделювання переливання (трансферу) знань та надано пропозиції щодо їх використання в національних умовах. Виявлено й охарактеризовано основні різновиди інноваційних утворень у розвинутих країнах, визначено можливості їх у провадження в Україні. Удосконалено механізми розвитку інноваційних утворень в реальному секторі економіки України. Обґрунтовано концепцію розвитку інноваційно орієнтованих інтеграційних утворень, розроблено модель проектної інтеграції у формі науково-освітньо-виробничого комплексу договірного характеру. Запропоновано рекомендації щодо організаційно-економічного та правового забезпечення міжнародного трансферу знань.