Шелегеда Б.Г., Кузьменко Л.М. Кравцова Л.В. та ін. Стратегічний розвиток соціально-еоконмічної інфраструктури регіону (2011 р.)

У монографії розкрито основні засади стратегічного розвитку соціально-економічної інфраструктури регіону. Запропоновано способи і методи ресурсного забезпечення розвитку інфраструктури. Установлено особливості управління соціально-економічним розвитком інфраструктури регіону, наведено методичні підходи до визначення конкурентоспроможності регіону, а також систему індикаторів соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано прикладні програми соціально-економічного розвитку регіонів.